NF Grunnkurs bre

NF Grunnkurs bre

Har du en drøm om å kunne ferdes trygt på breen på egen hånd? Da anbefaler vi dette kurset for deg.

Svalbard er dekket av ca. 60 % isbre og kjennskap og evne til trygg ferdsel på bre er viktigere blant besøkende og lokalbefolkningen på Svalbard enn noe annet sted i landet. Svalbardguidene ønsker å tilrettelegge for at flere skal få økt kompetanse og inspirere til at flere finner gleden og ser mulighetene som ligger i naturen like ved. 

Grunnkurset er en grundig innføring i ferdsel både i blåisen og på snødekt bre. Hvordan man skal holde seg unna trøbbel og hvordan man skal komme seg ut av ei knipe.

Kurset er delt i en vinter- og en sommermodul for å få best mulig utbytte og et godt læringsmiljø både på snødekt bre og på blåis. For å få godkjent NF Grunnkurs bre må begge moduler gjennomføres.

Lek og læring i blåisen

Image 7 of 7

Utstyr og kursmateriell

Kurset bygger på NF metodesett, og Breboka benyttes som lærebok. Alle deltakerne anbefales å kjøpe boka i forkant av kurset. Svalbardguidene har boka til salgs og deltakerne vil da få den tildelt senest ved kursstart.

Deltakerne som ikke har sitt eget utstyr kan leie utstyr av Svalbardguidene.

Ved fullført kurs utstedes kursbevis til den enkelte.

Kursprogram

Kurset deles inn i en vinter- og en sommermodul, og vil tilsammen utgjøre et fullverdig grunnkurs.

Vintermodulen består av alt som har med snødekt bre å gjøre på grunnkursnivå.

 • 20. april, kl. 17-21
 • 24. april, kl. 17-21
 • 25. april, kl. 17-21
 • 27. april, kl. 17-21

Sommermodul gjennomføres på blåis med camp ved Esmarkbreen eller Nordenskiöldbreen, avhengig av is- og snøforhold.

 • 12. – 15. juni

Kursprogram dag for dag

Daglige innslag:

 • Oppstart der vi tar for oss dagens værmelding, forhold og program presenteres. Personlig dagsform for deltakere og instruktører er også et fint innslag.
 • Avslutning/ Kveldsøkt der dagen blir oppsummert og evaluert, og alle får mulighet til å komme med tilbakemeldinger.

 

Dag 1 – Vinter: Velkomst og presentasjon, både av kurset i sin helhet, instruktøren(e) og deltakerne. Utdeling av utstyr, gjennomgang av utstyret og presentasjon av bruk. De viktigste knutene blir gjennomgått og alle får muligheten til å binde seg inn og få se verdien av innkorting av tauet med klemknuter. Gjennomgang og øving på snøsikringsmidler.

 

Dag 2 – Vinter: Redning på snø og snøbakketeknikk. Vi finner en egnet brink og snøbakke for sikker øving.

 

Dag 3 – Vinter: Vandring på snødekt bre og taulagsrutinger på snø. Samtale rundt alpine farer og brelære. Turplanlegging med fokus på forventningsavklaring og mål for turdagen.

 

Dag 4 – Vinter: Turdag med innslag av orientering og redning å snødekt bre. Alle skal i løpet av disse dagene med redning ha fått prøvd alle nøkkelposisjonene i taulaget .

 

Dag 1 – Sommer: Utreise, utdeling av utstyr, repetisjon av bruk og de viktigste knutene. Stegjernsteknikk og bruk av isøks. Deltakerne får øve i et trygt område uten å være innbundet.

Kveldsøkt: Førstehjelp relatert til typiske skader på bre.

 

Dag 2 – Sommer: Innbinding og gjennomgang av å sette isskrue og ringlek der alle får øve på å klippe seg forbi mellomforankringer. Gange i moderat utfordrende is og taulagsrutiner. Under anmarsjen vil alpine farer og brelære være tema.

Kveldsøkt: Redning på is teoretisk og en demonstrasjon på barmark.

 

Dag 3 – Sommer: Redning på is og gange i moderat til vanskelig is. Samtalene rundt alpine farer og brelære fortsetter, samt drøfting av etikk, miljø og historie. Dette vil være innslag alle dagene på breen der det faller seg naturlig.

Kveldsøkt: Orientering og turplanlegging med fokus på forventningsavklaring og mål for morgendagen.

 

Dag 4 – Sommer: Ønskereprise og tilleggsstoff. Typiske tema er gange i vanskelig is, rigging av standplass, redning med hjelpetau og taljeutbygging, klatring, rappellering og klemknutegang. Oppsummering, evaluering og hjemreise.

  Fyll ut skjemaet, så vil vi ta kontakt med deg


  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev med informasjon om kurs og turer

   Fyll ut skjemaet, så vil vi ta kontakt med deg


   Jeg ønsker å motta nyhetsbrev med informasjon om kurs og turer