Påmelding

Påmelding til aktiviteter gjøres ved bestilling og bekreftelse på www.svalbardguidene.no eller ved direkte kontakt.

Betalingsvilkår

Hele beløpet innbetales ved bekreftelse på bestilling.

Avbestillingsvilkår

Avbestilling skal skje direkte til Svalbardguidene AS. Avbestilling skal skje skriftlig. Det påløper følgende avbestillingsgebyr:

  • Inntil 22 dager før aktivitet: 2,5 % av betalt pris
  • Fra 21 – 8 dager før aktivitet: 50 % av betalt pris
  • 7 – 0 dager før aktivitet: 100 % av betalt pris

Ansvar

Svalbardguidene AS er ansvarlig for leveransen i sin helhet.

Kundens plikter

Kunden er pliktig til å sette seg inn i salgsbetingelser for den enkelte aktivitet, samt formidle denne videre til øvrige deltakere kunden bestiller på vegne av. Videre er kunden og eventuelt øvrige deltakere pliktig til å følge alle instruksjoner gitt av selskapet.

Kundens ansvar

Kunden og den enkelte deltaker er selv ansvarlig for å vurdere sin egen fysiske/ psykiske form i forhold til turens innhold, fortrinnsvis før man bestiller aktiviteten. Det er ikke i noen tilfeller tillatt å medbringe private våpen eller pyroteknisk utstyr på turene.

Selskapets ansvar

Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for ulykker og skader som ligger utenfor selskapets kontroll. Selskapet forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en aktivitet dersom kunden/ eventuelt øvrige deltakere denne har bestilt på vegne av vurderes som en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller om kunden opptrer slik at de er til stor sjenanse for de andre turdeltakerne. Om turen blir forsinket, endret eller må avlyses på grunn av at én eller flere av deltakerne ikke følger selskapets instrukser kan de dette gjelder bli holdt økonomisk ansvarlig for eventuelle merkostnader.

Forsikring

Svalbardguidene AS er ansvarsforsikret gjennom sitt forsikringsselskap. Selskapet har også stilt de nødvendige garantier overfor Sysselmannen på Svalbard. Dette gjelder blant annet for utgifter i forbindelse med eventuelle redningsaksjoner. Kunden, og eventuelt øvrige deltakere denne har bestilt på vegne av, anbefales å tegne egen reiseforsikring. Den enkelte kunde har et selvstendig ansvar for å påse at slik reiseforsikring er tegnet før aktiviteten gjennomføres.

Programendringer og uforutsette hendelser

Svalbardguidene AS forbeholder seg retten til å endre avgangstider eller kansellere turer inntil turstart ved for få deltakere i forhold til det oppgitte antall i brosjyre eller web. Likeledes forbeholder selskapet seg retten til å avlyse turer helt fram til turstart grunnet vær- og føreforhold, force majeure eller andre hendelser som ligger utenfor selskapets kontroll og som er til hinder for at aktiviteten kan gjennomføres på en sikker måte. Dersom det på grunn av uforutsette hendelser/ værforbehold gjør det nødvendig å endre rute/ innhold i forhold til program vil dette ikke påvirke aktivitetens pris.

Forbehold

Svalbardguidene AS tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endringer i oppsatte program og priser på www.svalbardguidene.no